Uddevalla Näringsliv

Vad vi gör

Vi arbetar för att stärka Uddevalla som en attraktiv kommun för oss som bor och verkar här och för våra besökare. Vi stödjer varandra i vår strävan att leva ett gott liv.

Vi vet att ett starkt och lönsamt näringsliv är en förutsättning för en god utveckling. Därför är vår primära uppgift att skapa ett offensivt företagsklimat som stimulerar till nyföretagande, utveckling av befintliga företag och attraherar företagare att välja Uddevalla som etableringsort.

Våra ambitioner är därför höga och bygger på våra medlemmars visioner.

Vår inställning är också att Uddevalla Näringsliv kan initiera, medverka i eller stödja all verksamhet som syftar till att utveckla Uddevalla – under förutsättning att det leder till en ekonomiskt, socialt och ekologisk hållbar utveckling. Därför samverkar Uddevalla Näringsliv med andra organisationer och vi är övertygade om att en prestigelös samverkan över alla gränser öppnar upp för goda krafter och initiativ.