Uddevalla Näringsliv

Idrott

 119735[1]

Vi står för:
En aktivare livsstil i Uddevalla

Vi vill utveckla följande:
Att hjälpa till så att alla har möjlighet att idrotta
Friskvård inom företagskulturen
Ge våra medlemmar möjlighet att synas genom sponsring

 

I fokusgrupp idrott ingår:
Kristoffer Mattson, Mattssongruppen
Peter Wallén, Muskelgruppen
Jonas Wallén
Brynja Brynjarsdottir, Samhällsmedia
Marcus Jonsson, Lyckorna Golfklubb

Uddevalla Näringsliv har en aktiv roll i Uddevalla Elitidrottsgymnasium.
Uddevalla Elitidrottsgymnasium är en stark, framtidsinriktad satsning som drivs och utvecklas av Uddevalla Gymnasieskola, Kultur & Fritid, Uddevalla Näringsliv och Thordénstiftelsen. Vi satsar f.n. ca 75 000 kr årligen. Vi har också ordförandeskapet i styrgruppen. Elitidrottsgymnasiet har visat sig attrahera ungdomar inom våra utvalda sporter fotboll, handboll, simning och friidrott. Kommunen har också förstärkt organisationen med en mentor.

Vill du vara med i fokusgrupp Idrott?
Kontakta Kristoffer Mattson, kristoffer.mattsson@mattsson.se