Uddevalla Näringsliv

Centrum

Centrum

Vi står för:
Vi ska vara med och skapa ett attraktivt centrum för alla.

Då vill vi utveckla följande:
Öka näringslivets inflytande i utvecklingsarbetet av centrum
Maritimt centrum
Ökad samverkan med andra organisationer avseende centrum

Mål 2017
Vi skall medverka till att skapa en bättre samverkan med andra organisationer avseende centrum
Jobba för att reglerna avseende uteserveringar ändras
Utveckla och samverka kring en gemensam aktivitetsplan för event och aktiviteter i Uddevalla. Detta gör vi tillsammans med Uddevalla Centrumutveckling, Destination Uddevalla, Turistcenter och Uddevalla Kommun.

Vill du vara en pådrivare i detta arbetet?
Har du frågor som vi bör arbeta med eller idéer för utvecklingen av centrum?

Kontakta Conny Ringblom, 0705-622363, som är sammankallande i fokusgrupp Centrum