Uddevalla Näringsliv

Bygga & Bo

 Uddevalla_framsida

Målet är att göra Uddevalla till Västsveriges mest attraktiva kommun att sätta bo i. Vi vill visa upp fördelarna med vår fantastiska kommun och på så vis öka inflyttningen. Medlemsföretag bidrar till nya etableringar av bostadsprojekt eller förädling av befintliga fastigheter.

Vi står för:
Vi vill öka antalet invånare i Uddevalla varje år genom att skapa attraktiva boenden som passar alla

Vi vill utveckla följande:
Fler detaljplaner och att förenkla handläggningen av byggrelaterade ärenden
Marknadsföringen av boendet i Uddevalla och boanledning
Ge våra medlemmar förutsättningar för att samverka i allt större omfattning
Utveckla den kommunala servicen i samband med nyetableringar av boende

Mål 2016/2017:
Skapa en referensgrupp tillsammans med Uddevalla kommun för strategisk planering, så vi är med i ett tidigt skede i de olika processerna.

Jobba för att Uddevalla kommun bildar ett Tomt AB

Göra gemensamma marknadsföringsinsatser i form av en analog bobilaga och digital media, som inte bara skall beskriva boenden utan även livet, skolan, kultur, fritid i Uddevalla kommun

Fortsätta utveckla den digitala plattformen BOiUDDEVALLA.se

 

Vill du vara en pådrivare i denna process?
Tycker du det är viktigt med en
 länk mellan byggmarknaden och dess önskemål och den kommunala planeringen?
Har du idéer?

Kontakta Håkan Björkman, 070-6721232, som är sammankallande i fokusgrupp Bygga & Bo

hakan bjorkman