Uddevalla Näringsliv

Fokusgrupper

Uddevalla Näringsliv har valt att jobba inom ett antal fokusområden.

Syftet med respektive fokusgrupp är att utmana och påverka för att aktivt bidra till kommunens utveckling inom företagande och samhällsbyggande. Främst bidrar de till att samla kompetens, engagemang och komma med förslag och beslutsunderlag samt agera remissinstans när detta är önskvärt. Nyttan med fokusgrupperna är att skapa en samlad påverkansmöjlighet för våra medlemmar.

Naturligtvis ska detta arbete komma kommunen och andra intressenter till nytta genom engagerade samarbeten.

Till höger på sidan finns fokusområdena klickbara och där får du information av vad Uddevalla Näringsliv står i dessa frågor.