Uddevalla Näringsliv

Bli medlem

Vad får jag som medlem?

Som medlem får du tillgång till följande:

• Väl utbyggt och inarbetat nätverk
• Kompetensutveckling

• Möjlighet att påverka och driva samhällsnyttiga projekt
• Möjlighet att delta och påverka i någon av våra fokusgrupper.
• Möjlighet att ta med sig en gäst till aktiviteterna.

• Nyhetsbrev

• Godmorgon Uddevalla
• Frukostmöten
• Öppna luncher
• After work
• Inspirationsföreläsningar

• Rabatter
• Logotype på vår hemsida
• Direktlänk till egen webbplats via vår hemsida

• Möjlighet att bjuda in till en egen Öppen lunch, Frukost eller Afterwork.
• Möjlighet att vara värd för Godmorgon Uddevalla.

 

Att anmäla sig som medlem i Uddevalla Näringsliv innebär ett aktivt val för Uddevallas utveckling!

Jag vill med mitt medlemskap stödja detta arbete så att kommunen utvecklas till en attraktiv kommun att driva företag i, leva i och besöka. Det sker genom en dialog med många parter men framför allt genom konkreta projekt.

Jag anser att vi har ett ansvar för att utveckling sker på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.

Därför är jag villig att betala en medlemsavgift i den ideella föreningen på 500 kr som är gemensam för alla. Jag inser också att det krävs resurser för att genomföra de projekt som vi gemensamt beslutar. Därför betalar jag också en serviceavgift till Uddevalla Näringsliv Service AB.

Uddevalla Näringsliv växer i takt med att vi förbättrar vår verksamhet och våra aktiviteter. För att kunna fortsätta utvecklas i rätt riktning kommer vi from januari 2015 övergå till en omsättningsbaserad serviceavgift.

Omsättning upp till 5 miljoner
2 000 kr

5-20 miljoner
3 000kr
20-40 miljoner 
5 000kr
40 miljoner och uppåt
7 000kr

Vi kommer att revidera informationen varje år. Vi jobbar med löpande fakturering.

 

Årsavgiften är uppdelad i en medlemsavgift och en avdragsgill serviceavgift.

Föreligger koncernförhållanden kan mitt företag dessutom välja att betala 500kr per koncernbolag i medlemsavgift och vid anmälan ange en kontaktperson per bolag. På detta sätt får även ditt/dina koncernbolag tillgång till Uddevalla Näringslivs nätverk, events och mötesplatser. Välj i så fall Koncernmedlem i rullistan.

Av kostnadsskäl har vi ambitionen att all information till medlemmarna sker digitalt. Vi ber dig därför vänligen att noga fylla i e-postadresser. Kanske är det någon mer än du som skall kallas till möten!?

Välkommen som medlem i Uddevalla Näringsliv – Tillsammans är vi starka!

Välj medlemsnivå:

Företag:*
Organisationsnr:*
Omsättning:*
 
Förnamn (Kontaktperson):*
Efternamn:*
Epostadress:*
Adress:*
Postnummer:*
Postadress:*
Telefon:*
Fax:
Hemsida:
Kommentar: (Om det finns separat fakturaadress, ange denna här.)